Hoe gaat het met Marjolein Reijling?

‘Ik wilde een sterkere maatschappelijke bijdrage leveren’

‘Een arrogante club mensen,’ dat was de eerste reactie die bij Marjolein Reijling opkwam toen een headhunter haar in 2008 benaderde voor een baan bij PwC. Een halfjaar later ging de huidige district manager van het Rode Kruis toch overstag en kwam in dienst. Ze heeft veel geleerd bij PwC en heeft haar beeld van de mensen bij moeten stellen – maar soms toch niet helemaal.

Als districtsmanager Zaanstreek-Waterland van het Nederlandse Rode Kruis, stuurt Marjolein momenteel een team aan van zes beroepskrachten en zo’n 250 vrijwilligers. Haar werk is ‘niet te vergelijken’ met haar tijd bij PwC, ‘zowel qua mensen, projecten en doelgroepen. Ik zit aan tafel met de gemeente, brandweer en veiligheidsregio, maar ook met vrijwilligers van allerlei leeftijden, achtergronden en opleidingsniveaus.’ Die variëteit aan mensen en activiteiten bevalt goed, al ligt de snelheid waarmee dingen gerealiseerd worden vaak lager dan bij PwC. ‘Ik ben resultaatgericht en ambitieus, dus dat was wennen.’

Superleerzaam

Marjolein begon bij PwC in 2008 op de marketing-communicatieafdeling. ‘Maar na 2 jaar wilde ik graag voor klanten werken en ben binnen Tax & HRS aan de slag gegaan voor een nieuwe club die toen met name HR en Communicatieadvies gaf bij grote verandertrajecten. Het heeft onder allerlei namen en partners bestaan en heet nu: People and Organisation Consulting.’


Haar negen jaar bij PwC waren ‘super leerzaam,’ vindt Marjolein, omdat het haar een kijkje gaf in de keuken van grote organisaties. Ze werkte aan de begeleiding van fusies, reorganisaties en deed veel due diligence-werk waarin ze heel kritisch heeft leren analyseren. ‘Mijn kennis van verandermanagement, organisatie-inrichting en de toepassing van bedrijfskundige kennis heb ik bij PwC opgedaan.’

Wat is mijn purpose?

Die ‘arrogante club mensen,’ daar zaten heel veel leuke collega’s tussen met wie ze samen mooie projecten heeft gedaan en grote stappen in haar ontwikkeling heeft gemaakt, maar toch: ‘In de jaren dat ik bij PwC werkte, kreeg ik soms het idee dat het een bubbel is van hoogopgeleide mensen die veel geld verdienen, en dat het geen echte afspiegeling is van wat er in de maatschappij gebeurt.’ Dat ging voor Marjolein wringen, paradoxaal genoeg in de tijd dat PwC zelf expliciet aan de slag ging met de purpose en values.

Ben je wel eens naar een alumni event geweest en hoe heb je dit ervaren?

Ik ben afgelopen maand voor het eerst naar een alumni event geweest. Erg leuk was dat! Leuk om oude collega’s te zien, te netwerken en om in korte tijd weer op de hoogte te zijn van aantal belangrijke trends. Zeker voor herhaling vatbaar dus.